top of page

Wow, what a journey!

Vijftien jaar, waar is de tijd gebleven?!


De voorbije periode is een zeer boeiende periode geweest. We hebben samengewerkt met super collega’s, fijne en warme relaties opgebouwd met klanten en andere stakeholders. Het is niet altijd makkelijk geweest, maar dat is toch eigen aan ondernemen?


De vriendschappen die de voorbije vijftien jaar werden opgebouwd zijn fantastisch! De authenticiteit van onze consultants is hartverwarmend.


De markt waarin we werkzaam zijn met onze dienstverlening is een boeiende markt waar plaats is voor (diep)menselijkheid. Dat is wat ik de voorbije jaren heb ervaren. Het doet altijd deugd om ons netwerk te ontmoeten en nog verder uit te breiden.


De ‘onzekerheden’ die standaard zijn geworden vragen om een veerkrachtig bedrijf. Aan deze veerkracht wordt dagdagelijks gewerkt door gans het team. Ons bedrijf staat stevig in zijn schoenen dankzij de inspanning van velen. Dankzij die inspanning kunnen we stabiliteit bieden aan onze medewerkers en dat is nu juist wat onze medewerkers wensen en verdienen!


Ik zou dan ook graag iedereen willen bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van ons bedrijf. Het is dankzij de inzet van zoveel mensen dat de puzzel wordt gelegd en het succes wordt geboekt.

Duizend maal dank! Zonder jullie was het niet mogelijk geweest.


Deze Passmap is een speciale editie en daarom wordt ze ook in gedrukte versie uitgegeven. We blikken terug op het verleden, maar kijken eveneens vooruit. We zijn ervan overtuigd dat er nog enorm veel groeipotentieel is op het vlak van tewerkstelling van mensen met autisme. We zullen ons blijven inzetten om het welzijn van mensen met autisme te verhogen, in de eerste plaats door hen werk te verschaffen. We hopen om in de toekomst, samen met jullie, een inclusievere maatschappij vorm te geven waar plaats is voor ieders talent.Nico De Cleen

Comments


bottom of page